Cost-benefit analyse af fremtidige vaccineberedskaber over for kopper i Danmark og Koppeplan juni 2004 SST

Andre har delt dette dokument (Cost-benefit analyse af fremtidige vaccineberedskaber over for kopper i Danmark), eller brudstykker af det i hvert fald, mere specifikt den del der lyder således:

Koppevirus findes i dag kun opbevaret i to WHO-kontrollerede højsikkerhedslaboratorier i henholdsvis USA og Rusland. Et udbrud af koppesygdom i Danmark kan således kun ske enten efter et ukontrolleret udslip fra et af de to laboratorier eller efter bevidst spredning af koppevirus som led i et biologisk angreb.

Kilden til det indrammede postulat er et dokument fra sundhedsstyrelsen kaldet:
"Sundhedsstyrelsen. Operationel plan ved trussel om eller forekomst af koppeudbrud i eller uden for Danmark. København, 2004."


Fuld download af dokumenterne

cost-benefit-analyse-af-fremtidige-vaccineberedskaber-over-for-kopper-i-danmark.pdf
DOWNLOAD cost-benefit-analyse-af-fremtidige-vaccineberedskaber-over-for-kopper-i-danmark.pdf

Koppeplan_juni_2004_SST.pdf
DOWNLOAD Koppeplan_juni_2004_SST.pdf

Screenshot 2 indeholder teksten ovenforTilbage til forsiden
#ZerOQAnonymous