Tag ikke den anafylaksi fremkaldende, DNA ændrene og
nanopartikel indholdende vaccine fra Pfizer-BioNtech

Anafylaksi som følge af Pfizer-BioNtech mRNA COVID19 vaccine

Denne rapport af Thomas Clark, MD, MPH (fra UK) kigger på de første MANGE tilfælde af anafylaksi
som følge af Pfizer-BioNtechs COVID19 vaccine, og det er nogle noooooooget skræmmende tal man ser heri.Som det ses af nedenstående tabel så har de pr. 18/12-2020 vaccineret 112.807 personer, og ind til nu har
3150 af disse personer som følge fået anafylaksi i en sådan grad, at de vil være ude af stand til
at udføre normale daglige aktiviteter, ude af stand til at arbejde og -eller kræve vedvarende pleje fra
læge eller sundhedspersonale

Tager man udgangspunkt i disse tal, så svarer det til at 2,793 procent af alle vaccinerede ind til nu vil lide
af/få anafylaksi som bivirkning af Pfizer-BioNtech vaccinen.

I Danmark har vi forudbestilt 1.500.000 doser af denne vaccine, de første af disse er allerede på vej til landet nu,
og det forventes at 40.000 personer på landets plejecentre muligvis allerede mellem jul og nytår vil modtage
deres dosis.

Derfor vil vi i Danmark med udgangspunkt i disse tal kunne forvente intet mindre end 42.000 vaccineskadede
personer over tid men allerede mellem jul og nytår vil vi kunne forvente 1189 personer som har alvorlige
vaccineskader - hertil kommer de almindelige og andre endnu ukendte alvorlige bivirkninger.Fuld download af dokumentet

05-COVID-CLARK.pdf


Yderligere refferencer

kliniske forsøg
CDC.GOVNukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA), Nanopartikler og andet guf

Pfizer-BioNtechs officielle beskrivelseFor at finde ud af hvad vaccinen indeholder skal der søges godt og grundigt, men jeg har fundet
"varedeklarationen" på den (download af det omtalte dokument findes under afsnittet) og det er ikke
småting de mener vi skal have sprøjtet ind i armen, der er lige som to sektioner deri så jeg splitter
også min beskrivelse i to sektionerNukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA)

Et nukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA) er et syntetisk messenger-RNA (mRNA), hvor
nogle nukleosider erstattes af andre naturligt modificerede nukleosider eller af syntetiske
nukleosidanaloger. modRNA bruges til at inducere produktionen af et ønsket protein i visse celler.
En vigtig anvendelse er udviklingen af mRNA-vacciner, hvoraf de første godkendte var COVID-19-vacciner.

For at inducere celler til at fremstille proteiner, som de normalt ikke producerer, er det muligt at
indføre heterologt mRNA i celleopløsningen ved at omgå behovet for transkription. Med andre ord "smugles"
en plan for fremmede proteiner ind i cellerne. For at nå dette mål skal man dog omgå cellulære systemer,
der forhindrer penetration og translation af fremmed mRNA. Der er næsten allestedsnærværende enzymer kaldet
ribonukleaser (også kaldet RNAser), der nedbryder konventionelt, dvs. umodificeret, mRNA. Der er også
intracellulære barrierer mod fremmed mRNA, såsom medfødte immunsystemreceptorer toll-lignende receptor
TLR7 og TLR8, der er placeret i endosomale membraner. RNA-sensorer som TLR7 og TLR8 kan dramatisk
reducere proteinsyntese i cellen, udløse frigivelse af cytosiner såsom interferon og TNF-alpha, og når
tilstrækkelig intens fører til programmeret celledød.

Den inflammatoriske natur af eksogent RNA kan maskeres ved at modificere nukleosiderne i mRNA.
For eksempel kan uridin erstattes med et lignende nukleosid såsom pseudouridin (Ψ) eller
N1-methyl-pseudouridin (m1Ψ), og cytosin kan erstattes med 5-methylcytosin. Nogle af disse,
såsom pseudouridin og 5-methylcytosin, forekommer naturligt i eukaryoter. Inkludering af disse
modificerede nukleosider ændrer den sekundære struktur af mRNA'et, hvilket kan reducere genkendelse
af det medfødte immunsystem og samtidig tillade effektiv translation.

Nanopartikeler og andet guf

Vaccinen indeholder følgende inaktive ingredienser (hjælpestoffer), dem vil jeg hermed gå lidt i
detaljer med hver og en (nogen mere end andre)
ALC-0315 = ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

ALC-0315 (((4-Hydroxybutyl) azandiyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoat)) er en bestanddel af lipidblandingen
anvendt i SARS-CoV-2 vaccinen, BNT162b2, fra BioNTech og Pfizer til dannelse af lipidnanopartikler.

ALC-0315 er en fysiologisk pH-kationisk (kationisk er et andet ord for en ION - som er en partikel, et atom eller et molekyle
med en elektrisk ladning.) syntetisk lipid , der kan bruges sammen med andre lipider til
dannelse af solid lipid nanopartikeler (LNP'er).

Disse nanopartikler fremmer optagelsen af terapeutisk effektive nukleinsyrer, såsom oligonukleotider
eller messenger-RNA både in vitro og in vivo.


ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide

ALC-0159 er et PEG (PEG = Polyethylenglycol; / ˌpɒliˈɛθəlˌiːn ˈɡlaɪˌkɒl, -ˌkɔːl /) som er en polyetherforbindelse
afledt af råolie (som er kendt for at være kræftfremkaldende).
PEG er også kendt som polyethylenoxid (PEO) eller polyoxyethylen (POE) afhængigt af dets molekylvægt.
Strukturen af PEG udtrykkes almindeligvis som H- (O-CH2-CH2) n-OH. / lipidkonjugat
(dvs. PEGyleret (PEGylering (eller pegylering) er processen med både
kovalent og ikke-kovalent binding eller sammensmeltning af polyethylenglycol (PEG, i apotek kaldet macrogol)
polymerkæder til molekyler og makrostrukturer, såsom et lægemiddel, terapeutisk protein eller vesikel, som
derefter beskrives som PEGyleret. / lipid)


1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) eller Distearoylphosphatidylcholine

Diagrammer over nanopartiklerne der er fælles for begge
Denne er en fælles for begge vacciner og som det ses af diagrammet har den en positiv og en negativ "ladning",
ydermere er der noget der ligner en antenne -who know?


ORDFORKLARING:
lipider af alle former omtalt er Nanopartikler

Distearoylphosphatidylcholin (DSPC) er en phosphatidylcholin (Phosphatidylcholines (PC) er en klasse af
phospholipider, der inkorporerer cholin som en hovedgruppe. De er en hovedbestanddel af biologiske membraner
og kan let opnås fra en række let tilgængelige kilder, såsom æggeblomme eller sojabønner, hvorfra de
ekstraheres mekanisk eller kemisk ved anvendelse af hexan.), en slags phospholipid.


Kolesterol

Giver sig selv, men her er wiki link til en forklaring
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

Dibasisk natriumphosphatdihydrat

Dinatriumphosphat (DSP) eller natriumhydrogenphosphat eller natriumphosphatdibasisk er den uorganiske forbindelse
med formlen Na2HPO4. Det er et af flere natriumphosphater. Saltet er kendt i vandfri form såvel som former med
2, 7, 8 og 12 hydrater. Alle er vandopløselige hvide pulvere; det vandfri salt er hygroskopisk

WIKI LINK

Monobasisk kaliumphosphat

Monokaliumphosphat (MKP) (også kaliumdihydrogenphosphat, KDP eller monobasisk kaliumphosphat) er den uorganiske
forbindelse med formlen KH2PO4. Sammen med dikaliumphosphat (K2HPO4. (H2O) x) bruges det ofte som gødning,
tilsætningsstof til fødevarer og buffermiddel. Saltet krystalliserer ofte med dikaliumsalt såvel som med fosforsyre.
WIKI LINK

kaliumchlorid

Kaliumchlorid (også kendt som Sylvite, KCl eller kaliumsalt) er et metalhalogenidsalt bestående af kalium og chlor.
Det er lugtfri og har et hvidt eller farveløst glasagtigt krystaludseende. Det faste stof opløses let i vand, og dets
opløsninger har en saltlignende smag. Kaliumchlorid kan fås fra gamle tørrede søaflejringer.
KCl bruges som gødning, inden for medicin, til videnskabelige anvendelser og til fødevareforarbejdning,
hvor det kan være kendt som E-nummer tilsætningsstof E508.WIKI LINK

Natriumchlorid

Natriumchlorid / ˌsoʊdiəm ˈklɔːraɪd /, almindeligvis kendt som salt (selvom havsalt også indeholder andre kemiske salte),
er en ionforbindelse med den kemiske formel NaCl, der repræsenterer et forhold på 1: 1 af natrium- og chloridioner.
Med molmasser på henholdsvis 22,99 og 35,45 g / mol indeholder 100 g NaCl 39,34 g Na og 60,66 g Cl. Natriumchlorid er
det salt, der er mest ansvarligt for saltvandets saltvand og den ekstracellulære væske i mange flercellede organismer.

I sin spiselige form af bordsalt bruges det almindeligvis som krydderi og konserveringsmiddel til mad.
Store mængder natriumchlorid anvendes i mange industrielle processer, og det er en væsentlig kilde til natrium- og
klorforbindelser, der anvendes som råmateriale til yderligere kemiske synteser. En anden vigtig anvendelse af
natriumchlorid er afisning af kørebaner i underfrysende vejr.


WIKI LINK

saccharose

Saccharose er almindeligt sukker. Det er et disaccharid, et molekyle sammensat af to monosaccharider: glucose og fruktose.
Saccharose produceres naturligt i planter, hvorfra bordsukker raffineres. Den har molekylformlen C12H22O11.


WIKI LINK

vand til injektion

Kilder:

mRNA-based therapeutics — developing a new class of drugs
nrd4278.pdf
mRNA vaccines — a new era in vaccinology
nrd.2017.243.pdf
Lipid-Based Nanoparticles as Pharmaceutical Drug Carriers: From Concepts to Clinic
nihms202285.pdf
Lipid Nanotechnology
ijms-14-04242.pdf
Public Assessment Report
COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf
Varedeklaration
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for HCP_0
LIPID NANOPARTICLE FORMULATIONS PATENT
WO2018081480A1.pdf

Tilbage til forsiden
#ZerOQAnonymous