Giv ikke dit 5-11 årige barn den DNA-ændrene og nanopartikel indholdende vaccine fra Pfizer-BioNtech, som allerede har 549.762 bivirkninger og 14.002 dødsfald indrapporteret bare i EU, og med ekstra ingrediensen tromethamine (Kun i den til de 5-11 årige) for at modvirke hjertefejl (som myocarditis)!!!!

Stew Peters show, med Dr. Jane Ruby om den til de 5-11 årige og specifikt om tromethamin, tromethaminhydrochlorid (Tris) mod hjertefejl (som myocarditis):


549,762 Bivirkninger, og 14,002 dødsfald indrapporteret under pfizer (tallene er opdateret 06-11-2021)

Direkte link til COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH i EU Databasen for vaccineskader
Herunder bivirkningerne fordelt på grupper, og man kan her se, at én indrapportering kan have mere en en bivirkning, da tallet for de samlede antal bivirkninger ellers ville være 1.347.281 fremfor 549.762 som vist i ovenstående graf:

 • 34,693    Blood and lymphatic system disorders incl. 196 deaths
 • 37,779    Cardiac disorders incl. 2,050 deaths
 • 348         Congenital, familial and genetic disorders incl. 31 deaths
 • 17,732    Ear and labyrinth disorders incl. 10 deaths
 • 1,152      Endocrine disorders incl. 5 deaths
 • 20,393    Eye disorders incl. 30 deaths
 • 111,857  Gastrointestinal disorders incl. 565 deaths
 • 367,441  General disorders and administration site conditions incl. 3,983 deaths
 • 1,433      Hepatobiliary disorders incl. 74 deaths
 • 13,863    Immune system disorders incl. 72 deaths
 • 49,517    Infections and infestations incl. 1,517 deaths
 • 18,215    Injury, poisoning and procedural complications incl. 217 deaths
 • 31,951    Investigations incl. 432 deaths
 • 8,709      Metabolism and nutrition disorders incl. 243 deaths
 • 168,751  Musclioskeletal and connective tissue disorders incl. 172 deaths
 • 1,080      Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 105 deaths
 • 230,630  Nervous system disorders incl. 1,500 deaths
 • 1,753      Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 50 deaths
 • 200         Product issues incl. 2 death
 • 23,907    Psychiatric disorders incl. 171 deaths
 • 4,438      Renal and urinary disorders incl. 221 deaths
 • 43,535    Reproductive system and breast disorders incl. 5 death
 • 56,116    Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 1,568 deaths
 • 62,754    Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 123 deaths
 • 2,587      Social circumstances incl. 19 deaths
 • 3,002      Surgical and medical procedures incl. 40 deaths
 • 33,455    Vascliar disorders incl. 601 deaths
 • Nukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA), Nanopartikler og andet guf

  Pfizer-BioNtechs officielle beskrivelse (normal)  Pfizer-BioNtechs officielle beskrivelse (5-11 årige)  For at finde ud af hvad vaccinen indeholder skal der søges godt og grundigt, men jeg har fundet
  "varedeklarationen" på den (download af det omtalte dokument findes under afsnittet) og det er ikke
  småting de mener vi skal have sprøjtet ind i armen, der er lige som to sektioner deri så jeg splitter
  også min beskrivelse i to sektioner  Nukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA)

  Et nukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA) er et syntetisk messenger-RNA (mRNA), hvor
  nogle nukleosider erstattes af andre naturligt modificerede nukleosider eller af syntetiske
  nukleosidanaloger. modRNA bruges til at inducere produktionen af et ønsket protein i visse celler.
  En vigtig anvendelse er udviklingen af mRNA-vacciner, hvoraf de første godkendte var COVID-19-vacciner.

  For at inducere celler til at fremstille proteiner, som de normalt ikke producerer, er det muligt at
  indføre heterologt mRNA i celleopløsningen ved at omgå behovet for transkription. Med andre ord "smugles"
  en plan for fremmede proteiner ind i cellerne. For at nå dette mål skal man dog omgå cellulære systemer,
  der forhindrer penetration og translation af fremmed mRNA. Der er næsten allestedsnærværende enzymer kaldet
  ribonukleaser (også kaldet RNAser), der nedbryder konventionelt, dvs. umodificeret, mRNA. Der er også
  intracellulære barrierer mod fremmed mRNA, såsom medfødte immunsystemreceptorer toll-lignende receptor
  TLR7 og TLR8, der er placeret i endosomale membraner. RNA-sensorer som TLR7 og TLR8 kan dramatisk
  reducere proteinsyntese i cellen, udløse frigivelse af cytosiner såsom interferon og TNF-alpha, og når
  tilstrækkelig intens fører til programmeret celledød.

  Den inflammatoriske natur af eksogent RNA kan maskeres ved at modificere nukleosiderne i mRNA.
  For eksempel kan uridin erstattes med et lignende nukleosid såsom pseudouridin (Ψ) eller
  N1-methyl-pseudouridin (m1Ψ), og cytosin kan erstattes med 5-methylcytosin. Nogle af disse,
  såsom pseudouridin og 5-methylcytosin, forekommer naturligt i eukaryoter. Inkludering af disse
  modificerede nukleosider ændrer den sekundære struktur af mRNA'et, hvilket kan reducere genkendelse
  af det medfødte immunsystem og samtidig tillade effektiv translation.

  Nanopartikeler og andet guf

  Vaccinen indeholder følgende inaktive ingredienser (hjælpestoffer), dem vil jeg hermed gå lidt i
  detaljer med hver og en (nogen mere end andre)

  Pfizers normale vaccine:


  Pfizer 5-11 åriger:  ALC-0315 = ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

  ALC-0315 (((4-Hydroxybutyl) azandiyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoat)) er en bestanddel af lipidblandingen
  anvendt i SARS-CoV-2 vaccinen, BNT162b2, fra BioNTech og Pfizer til dannelse af lipidnanopartikler.

  ALC-0315 er en fysiologisk pH-kationisk (kationisk er et andet ord for en ION - som er en partikel, et atom eller et molekyle
  med en elektrisk ladning.) syntetisk lipid , der kan bruges sammen med andre lipider til
  dannelse af solid lipid nanopartikeler (LNP'er).

  Disse nanopartikler fremmer optagelsen af terapeutisk effektive nukleinsyrer, såsom oligonukleotider
  eller messenger-RNA både in vitro og in vivo.

  ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide

  ALC-0159 er et PEG (PEG = Polyethylenglycol; / ˌpɒliˈɛθəlˌiːn ˈɡlaɪˌkɒl, -ˌkɔːl /) som er en polyetherforbindelse
  afledt af råolie (som er kendt for at være kræftfremkaldende).
  PEG er også kendt som polyethylenoxid (PEO) eller polyoxyethylen (POE) afhængigt af dets molekylvægt.
  Strukturen af PEG udtrykkes almindeligvis som H- (O-CH2-CH2) n-OH. / lipidkonjugat
  (dvs. PEGyleret (PEGylering (eller pegylering) er processen med både
  kovalent og ikke-kovalent binding eller sammensmeltning af polyethylenglycol (PEG, i apotek kaldet macrogol)
  polymerkæder til molekyler og makrostrukturer, såsom et lægemiddel, terapeutisk protein eller vesikel, som
  derefter beskrives som PEGyleret. / lipid)

  1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) eller Distearoylphosphatidylcholine

  Diagrammer over nanopartiklerne der er fælles for begge pfizers "vacciner" og for modernas
  Denne er en fælles for begge vacciner og som det ses af diagrammet har den en positiv og en negativ "ladning",
  ydermere er der noget der ligner en antenne -who know?


  ORDFORKLARING:
  lipider af alle former omtalt er Nanopartikler

  Distearoylphosphatidylcholin (DSPC) er en phosphatidylcholin (Phosphatidylcholines (PC) er en klasse af
  phospholipider, der inkorporerer cholin som en hovedgruppe. De er en hovedbestanddel af biologiske membraner
  og kan let opnås fra en række let tilgængelige kilder, såsom æggeblomme eller sojabønner, hvorfra de
  ekstraheres mekanisk eller kemisk ved anvendelse af hexan.), en slags phospholipid.

  Kolesterol

  Giver sig selv, men her er wiki link til en forklaring
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

  Natriumchlorid (Sodium Chloride)

  Natriumchlorid / ˌsoʊdiəm ˈklɔːraɪd /, almindeligvis kendt som salt (selvom havsalt også indeholder andre kemiske salte),
  er en ionforbindelse med den kemiske formel NaCl, der repræsenterer et forhold på 1: 1 af natrium- og chloridioner.
  Med molmasser på henholdsvis 22,99 og 35,45 g / mol indeholder 100 g NaCl 39,34 g Na og 60,66 g Cl. Natriumchlorid er
  det salt, der er mest ansvarligt for saltvandets saltvand og den ekstracellulære væske i mange flercellede organismer.

  I sin spiselige form af bordsalt bruges det almindeligvis som krydderi og konserveringsmiddel til mad.
  Store mængder natriumchlorid anvendes i mange industrielle processer, og det er en væsentlig kilde til natrium- og
  klorforbindelser, der anvendes som råmateriale til yderligere kemiske synteser. En anden vigtig anvendelse af
  natriumchlorid er afisning af kørebaner i underfrysende vejr.
  WIKI LINK

  Saccharose

  Saccharose er almindeligt sukker. Det er et disaccharid, et molekyle sammensat af to monosaccharider: glucose og fruktose.
  Saccharose produceres naturligt i planter, hvorfra bordsukker raffineres. Den har molekylformlen C12H22O11.
  WIKI LINK

  vand til injektion

  Kræver vidst ingen forklaring.  Pfizer har tilføjet nedenstående ingrediens til den til de 5-11 årige

  tromethamin, tromethaminhydrochlorid (Tris)

  Tromethamin (Tris) er et blodsyrereducerende middel, som bruges til at stabilisere mennesker med hjerteanfald.
  Her er de kendte bivirkninger kun for dette stof:

  Respirationsdepression
  lokal irritation
  vævsbetændelse
  infektion på injektionsstedet
  febril respons
  kemisk flebitis
  venospasme (venespasmer)
  hypervolæmi
  IV-trombose
  ekstravasation (med mulig nekrose og udslettelse af væv)
  forbigående fald i blodsukkerkoncentrationer
  hypoglykæmi og hepatocellulær nekrose med infusion via lavtliggende navlestrengsvenekatetre


  Pfizer har "pillet" nedenstående ud af den til de 5-11 årige

  Dibasisk natriumphosphatdihydrat Dibasic (sodium phosphate dihydrate)

  Dinatriumphosphat (DSP) eller natriumhydrogenphosphat eller natriumphosphatdibasisk er den uorganiske forbindelse
  med formlen Na2HPO4. Det er et af flere natriumphosphater. Saltet er kendt i vandfri form såvel som former med
  2, 7, 8 og 12 hydrater. Alle er vandopløselige hvide pulvere; det vandfri salt er hygroskopisk
  WIKI LINK

  Monobasisk kaliumphosphat (monobasic potassium phosphate)

  Monokaliumphosphat (MKP) (også kaliumdihydrogenphosphat, KDP eller monobasisk kaliumphosphat) er den uorganiske
  forbindelse med formlen KH2PO4. Sammen med dikaliumphosphat (K2HPO4. (H2O) x) bruges det ofte som gødning,
  tilsætningsstof til fødevarer og buffermiddel. Saltet krystalliserer ofte med dikaliumsalt såvel som med fosforsyre.
  WIKI LINK

  kaliumchlorid (potassium chloride)

  Kaliumchlorid (også kendt som Sylvite, KCl eller kaliumsalt) er et metalhalogenidsalt bestående af kalium og chlor.
  Det er lugtfri og har et hvidt eller farveløst glasagtigt krystaludseende. Det faste stof opløses let i vand, og dets
  opløsninger har en saltlignende smag. Kaliumchlorid kan fås fra gamle tørrede søaflejringer.
  KCl bruges som gødning, inden for medicin, til videnskabelige anvendelser og til fødevareforarbejdning,
  hvor det kan være kendt som E-nummer tilsætningsstof E508.
  WIKI LINK  Kilder:

  mRNA-based therapeutics — developing a new class of drugs
  nrd4278.pdf

  mRNA vaccines — a new era in vaccinology
  nrd.2017.243.pdf

  Lipid-Based Nanoparticles as Pharmaceutical Drug Carriers: From Concepts to Clinic
  nihms202285.pdf

  Lipid Nanotechnology
  ijms-14-04242.pdf

  Public Assessment Report
  COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf

  Varedeklaration (normal pfizer)
  Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for HCP_0

  Varedeklaration (Pfizer 5-11 år)
  Pfizer 5 though 11 Fact Sheet for Recipients-COVID-19 Vaccine Final.pdf
  FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE.pdf

  LIPID NANOPARTICLE FORMULATIONS PATENT
  WO2018081480A1.pdf


  Tilbage til forsiden
  #ZerOQAnonymous