Det store mundblestudie - Fordrejning af sandheden..

Fra Brug af mundbind i det offentligeFordele og ulemper FRA WHO

I vurderinger vedrørende anbefalinger og krav om mundbind i det offentlige rum bør den forventede smitteforebyggende effekt,
mulige skadesvirkninger, gener ved brug af mundbind og ressourceforbrug afvejes over for hinanden. Fordele og ulemper bør identificeres og inddrages

I den samlede vurdering. I det følgende beskrives fordele og ulemper ved indførelser af anbefalinger om mundbind i det offentlige rum med udgangspunkt i WHOs anbefalinger af den 5. juni 2020
.

Potentielle fordele

Der er følgende mulige fordele ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning:

* Nedsætter risiko for smitte fra asymptomatiske og præsymptomatiske personer dvs.
personer, der aktuelt ikke har symptomer.

* Reducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind, da anvendelse
af mundbind bliver mere almindeligt.

* Kan medvirke til, at befolkningen får en følelse af at kunne bidrage til at hindre smittespredning.

* Kan være en påmindelse om, at man skal efterleve smitteforebyggende tiltag, dvs.
holde afstand, reducere kontakt, opretholde højt hygiejne, højt niveau af rengøring mv.


Potentielle ulemper

Der er følgende mulige ulemper ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning:

* Kan medføre en risiko for kontaktsmitte, hvis det ikke håndteres og anvendes korrekt,
dvs hvis det berøres under brug eller hvis det tages af og på uden håndvask eller afspritning.
Særligt hos børn, er der en øget risiko for at det bruges forkert.

* Kan medføre risiko for smitte, hvis det ikke udskiftes, når det er fugtigt eller forurenet
idet, at det kan påvirke filtreringsgraden og evnen til at beskytte bæreren.

* Kan give gener som hovedpine, åndedrætsproblemer, udslæt, sår og allergiske reaktioner ved langvarig brug.

* Kan være ubehageligt at have på, og kan medføre et generelt ubehag, og følelse af
kvælningsfornemmels. Særligt i varme og fugtige miljøer kan der opstå ubehag.

* Kan påvirke kommunikationsmulighederne, og gøre det sværere at kommunikere klart
og tydeligt. Dette er en væsentlig gene for personer, som har høre- eller talevanskeligheder.

* Kan medføre falsk tryghed og resultere i en lavere efterlevelse af øvrige og mere effektive tiltag til
forebyggelse af smittespredning.

* Kan medføre affaldsproblemer efter brug, især på offentlige steder, hvor det kan smides på gade, efterlades
i tog eller skraldespande, hvor det ikke afskærmes ordentligt.

* Visse personer kan have flere gener og vanskeligheder ved at anvende mundbindet korrekt.

Det skal bemærkes, at de ovenfor beskrevne fordele og ulemper ikke er dokumenteret. (kilde who)

Filer til selvstudie

Det store udenlandske kliniske studie

2020.03.30.20047217v2.full.pdf

Det danske studie

Early Adoption of Face Masks - Lindholt et al. - HOPEv1.pdf

Face masks and risk-compensation - Jørgensen et al - HOPEv2.pdf

Face masks and risk-compensation - Jørgensen et al - HOPEv3.pdf

Sundhedsstyrelsens anbefalinger præ 29/10/2020

Brug_af_mundbind_i_det_offentlige_rum_Dokumentation_og_sundhedsfaglige_anbefalinger_15_08_20

Sundhedsstyrelsens anbefalinger efter 29/10/2020

Brug_af_mundbind_i_det_offentlige_rum_Dokumentation_og_sundhedsfaglige_anbefalinger_15_08_20v2

Tilbage til forsiden
#ZerOQAnonymous