Tag ikke den DNA-ændrene (genterapi), Nanopartikel
indholdende "vaccine" fra modeRNA

Fra Modernas varerdeklaration:
Nukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA)

Et nukleosid-modificeret messenger-RNA (modRNA) er et syntetisk messenger-RNA (mRNA), hvor
nogle nukleosider erstattes af andre naturligt modificerede nukleosider eller af syntetiske
nukleosidanaloger. modRNA bruges til at inducere produktionen af et ønsket protein i visse celler.
En vigtig anvendelse er udviklingen af mRNA-vacciner, hvoraf de første godkendte var COVID-19-vacciner.

For at inducere celler til at fremstille proteiner, som de normalt ikke producerer, er det muligt at
indføre heterologt mRNA i celleopløsningen ved at omgå behovet for transkription. Med andre ord "smugles"
en plan for fremmede proteiner ind i cellerne. For at nå dette mål skal man dog omgå cellulære systemer,
der forhindrer penetration og translation af fremmed mRNA. Der er næsten allestedsnærværende enzymer kaldet
ribonukleaser (også kaldet RNAser), der nedbryder konventionelt, dvs. umodificeret, mRNA. Der er også
intracellulære barrierer mod fremmed mRNA, såsom medfødte immunsystemreceptorer toll-lignende receptor
TLR7 og TLR8, der er placeret i endosomale membraner. RNA-sensorer som TLR7 og TLR8 kan dramatisk
reducere proteinsyntese i cellen, udløse frigivelse af cytosiner såsom interferon og TNF-alpha, og når
tilstrækkelig intens fører til programmeret celledød.

Den inflammatoriske natur af eksogent RNA kan maskeres ved at modificere nukleosiderne i mRNA.
For eksempel kan uridin erstattes med et lignende nukleosid såsom pseudouridin (Ψ) eller
N1-methyl-pseudouridin (m1Ψ), og cytosin kan erstattes med 5-methylcytosin. Nogle af disse,
såsom pseudouridin og 5-methylcytosin, forekommer naturligt i eukaryoter. Inkludering af disse
modificerede nukleosider ændrer den sekundære struktur af mRNA'et, hvilket kan reducere genkendelse
af det medfødte immunsystem og samtidig tillade effektiv translation.

Nanopartikeler og andet guf

Vaccinen indeholder følgende inaktive ingredienser (hjælpestoffer), dem vil jeg hermed gå lidt i
detaljer med hver og en (nogen mere end andre)

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) eller Distearoylphosphatidylcholine

Diagrammer over nanopartiklerne der er fælles for begge pfizers "vacciner" og for modernas
Denne er en fælles for begge vacciner og som det ses af diagrammet har den en positiv og en negativ "ladning",
ydermere er der noget der ligner en antenne -who know?


ORDFORKLARING:
lipider af alle former omtalt er Nanopartikler

Distearoylphosphatidylcholin (DSPC) er en phosphatidylcholin (Phosphatidylcholines (PC) er en klasse af
phospholipider, der inkorporerer cholin som en hovedgruppe. De er en hovedbestanddel af biologiske membraner
og kan let opnås fra en række let tilgængelige kilder, såsom æggeblomme eller sojabønner, hvorfra de
ekstraheres mekanisk eller kemisk ved anvendelse af hexan.), en slags phospholipid.

Luciferase SM-102

SM-102 er et syntetisk amino lipid, som bruges i kombination med andre lipider til at danne lipid-nanopartikler.
Disse bruges til levering af mRNA-baserede vacciner, og især SM-102 indgår i lægemiddelleveringssystemet
til Moderna COVID-19-vaccinen.

Lipidnanopartikler er en forlængelse af tidligere RNA-transfektionsmetoder, såsom kationiske liposomer.
Sådanne systemer er nødvendige for at beskytte de sarte mRNA-molekyler og sende dem ind i cellerne,
uden at immunsystemet først ødelægger dem. Nanopartiklerne kommer ind i cellerne ved at udløse
receptormedieret endocytose.

Ioniserbare lipider som SM-102 holder en neutral ladning ved fysiologisk pH, men er positivt ladet i nanopartiklerne
(amingruppen protoneres til at danne en ammoniumkation). Dette giver dem mulighed for at binde til den negativt ladede
rygrad i mRNA.

SM-102 bruges også til ikke-invasiv bioluminescensbilleddannelse, når SM-102 indeholdende luciferase-kodende
mRNA bruges til in vivo luciferase ekspression.

DMG-PEG 2000

Dimyristoyl glycerol (DMG) -molekyle forbinder med en membran, der ligner phospholipider.
Struktur, molekylformel og formelvægt er repræsentative for materialets gennemsnitlige polymerlængde.
DMG-PEG 2000 er velegnet til brug ved fremstilling af
lipidnanopartikler til mikroRNA og kort interfererende RNA-levering.

Dimyristoyl glycerol (DMG) - polyethylenglycol PEG (PEG = Polyethylenglycol; / ˌpɒliˈɛθəlˌiːn ˈɡlaɪˌkɒl, -ˌkɔːl /)
som er en polyetherforbindelse afledt af råolie (og som er kendt for at være kræftfremkaldende) bruges til
liposompræparat til anticancermedicin leveringsundersøgelser for hepatocellulært, gastrointestinalt, neuroendokrin
og binyrebarkkarcinom. Det bruges også i lipid nanopartikelforberedelse til siRNA (lille interfererende RNA) levering.

tromethamin, tromethaminhydrochlorid (Tris)

Tromethamin (Tris) er et blodsyrereducerende middel, som bruges til at stabilisere mennesker med hjerteanfald.
Her er de kendte bivirkninger kun for dette stof: Respirationsdepression, lokal irritation, vævsbetændelse,
infektion på injektionsstedet, febril respons, kemisk flebitis, venospasme (venespasmer), hypervolæmi, IV-trombose
ekstravasation (med mulig nekrose og udslettelse af væv), forbigående fald i blodsukkerkoncentrationer,
hypoglykæmi og hepatocellulær nekrose med infusion via lavtliggende navlestrengsvenekatetre

Acetic Acid

Eddikesyre /əˈsiːtɪk/, systematisk kaldet ethansyre /ˌɛθəˈnoʊɪk/, er en sur, farveløs væske og organisk forbindelse
med den kemiske formel CH3COOH (også skrevet som CH3CO2H, C2H4O2 eller HC2H3O2). Eddike er ikke mindre end 4% eddikesyre
i volumen, hvilket gør eddikesyre til hovedbestanddelen af eddike bortset fra vand og andre sporstoffer.

Sodium acetate trihydrate

Natriumacetat er trihydrat-natriumsaltet af eddikesyre med alkaliserende, diuretiske og elektrolytterstatningsegenskaber.
Efter absorption genererer natriumacetat natriumbicarbonat, hvorved blodets og urinens pH-værdi hæves.
Derudover kan dette middel øge serumnatriumkoncentrationen.

saccharose

Saccharose er almindeligt sukker. Det er et disaccharid, et molekyle sammensat af to monosaccharider: glucose og fruktose.
Saccharose produceres naturligt i planter, hvorfra bordsukker raffineres. Den har molekylformlen C12H22O11.


Kolesterol

Giver sig selv, men her er wiki link til en forklaring
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

Kilder:

COVID-19 Vaccines: Update on Allergic Reactions,Contraindications, and Precautions:
dec-30-coca-call.pdf
FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS:
draft-fact-sheet-recipients-caregivers.pdf
modeRNA CLINICAL STUDY PROTOCOL
Final mRNA-1273-P301 Protocol Amendment 6 - 23Dec2020.pdf
FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (VACCINATION PROVIDERS)
Final-fact-sheet-pi-providers-booster-clean.pdf
Noninvasive Imaging of Lipid Nanoparticle–Mediated Systemic Delivery of Small-Interfering RNA to the Liver
PIIS1525001616308425.pdf
Messengers of hope
s41587-020-00807-1.pdf
Moderna COVID-19 Vaccine Standing Orders for Administering Vaccine
standing-orders.pdf
Nanomaterial Delivery Systems for mRNA Vaccines
vaccines-09-00065-v2.pdf
LIPID NANOPARTICLE PATENT
WO2017049245A2.pdf
Moderna patent US8415325:
US8415325.pdf
Moderna patent US10702600:
US10702600.pdf
Moderna patent DK3718565T3:
DK3718565T3.pdf


Tilbage til forsiden
#ZerOQAnonymous