Nanopartikler i vaccinerne fra Pfizer-BioNtech og Moderna gør dig magnetisk

Stew Peters show fortæller/forklarer det for dig
Eksempler fra dk og udlandet!Diagrammer over nanopartiklerne

Denne er en fælles for begge vacciner og som det ses af diagrammet har den en positiv og en negativ "ladning",
det er denne påvirking der danner et magnetfelt

Se 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) eller Distearoylphosphatidylcholine nedenfor


Her ses et diagram over alle partiklerne fra de to vacciner
Se beskrivelse af hver enkelt nedenforFra Pfizers varerdeklaration


Fra Modernas varerdeklaration


1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) eller Distearoylphosphatidylcholine

ORDFORKLARING:
lipider af alle former omtalt er Nanopartikler

Distearoylphosphatidylcholin (DSPC) er en phosphatidylcholin (Phosphatidylcholines (PC) er en klasse af
phospholipider, der inkorporerer cholin som en hovedgruppe. De er en hovedbestanddel af biologiske membraner
og kan let opnås fra en række let tilgængelige kilder, såsom æggeblomme eller sojabønner, hvorfra de
ekstraheres mekanisk eller kemisk ved anvendelse af hexan.), en slags phospholipid.


ALC-0315 = ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

ALC-0315 (((4-Hydroxybutyl) azandiyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoat)) er en bestanddel af lipidblandingen
anvendt i SARS-CoV-2 vaccinen, BNT162b2, fra BioNTech og Pfizer til dannelse af lipidnanopartikler.

ALC-0315 er en fysiologisk pH-kationisk (kationisk er et andet ord for en ION - som er en partikel, et atom eller et molekyle
med en elektrisk ladning.) syntetisk lipid , der kan bruges sammen med andre lipider til
dannelse af solid lipid nanopartikeler (LNP'er).

Disse nanopartikler fremmer optagelsen af terapeutisk effektive nukleinsyrer, såsom oligonukleotider
eller messenger-RNA både in vitro og in vivo.


ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide

ALC-0159 er et PEG (PEG = Polyethylenglycol; / ˌpɒliˈɛθəlˌiːn ˈɡlaɪˌkɒl, -ˌkɔːl /) som er en polyetherforbindelse
afledt af råolie (som er kendt for at være kræftfremkaldende).
PEG er også kendt som polyethylenoxid (PEO) eller polyoxyethylen (POE) afhængigt af dets molekylvægt.
Strukturen af PEG udtrykkes almindeligvis som H- (O-CH2-CH2) n-OH. / lipidkonjugat
(dvs. PEGyleret (PEGylering (eller pegylering) er processen med både
kovalent og ikke-kovalent binding eller sammensmeltning af polyethylenglycol (PEG, i apotek kaldet macrogol)
polymerkæder til molekyler og makrostrukturer, såsom et lægemiddel, terapeutisk protein eller vesikel, som
derefter beskrives som PEGyleret. / lipid)


SM-102 (heptadecan-9-yl 8 - ((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6- (undecyloxy) hexyl) amino) octanoat)

SM102 (heptadecan-9-yl 8 - ((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6- (undecyloxy) hexyl) amino) octanoat) er et ioniserbart
(muliggører en elektrisk ladning) aminolipid, der er blevet anvendt i kombination med andre lipider i dannelsen
af lipidnanopartikler. Administration af luciferase-mRNA i SM-102-holdige lipidnanopartikler inducerer hepatisk
luciferaseekspression hos mus. Formuleringer indeholdende SM-102 er blevet anvendt til udvikling af lipidnanopartikler
til levering af mRNA-baserede vacciner.


DMG-PEG 2000

Dimyristoyl glycerol (DMG) -molekyle forbinder med en membran, der ligner phospholipider.
Struktur, molekylformel og formelvægt er repræsentative for materialets gennemsnitlige polymerlængde.
DMG-PEG 2000 er velegnet til brug ved fremstilling af
lipidnanopartikler til mikroRNA og kort interfererende RNA-levering.

Dimyristoyl glycerol (DMG) - polyethylenglycol PEG (PEG = Polyethylenglycol; / ˌpɒliˈɛθəlˌiːn ˈɡlaɪˌkɒl, -ˌkɔːl /) som er en polyetherforbindelse
afledt af råolie (og som er kendt for at være kræftfremkaldende) 2000 bruges til liposompræparat til anticancermedicin
leveringsundersøgelser for hepatocellulært, gastrointestinalt, neuroendokrin og binyrebarkkarcinom. Det bruges også
i lipid nanopartikelforberedelse til siRNA (lille interfererende RNA) levering.

Kolesterol

Giver sig selv, men her er wiki link til en forklaring
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

Kilder:

mRNA-based therapeutics — developing a new class of drugs
nrd4278.pdf
mRNA vaccines — a new era in vaccinology
nrd.2017.243.pdf
Lipid-Based Nanoparticles as Pharmaceutical Drug Carriers: From Concepts to Clinic
nihms202285.pdf
Lipid Nanotechnology
ijms-14-04242.pdf
Protocol mRNA-1273-P301, Amendment 6
Final-mRNA-1273-P301-Protocol-Amendment-6-23Dec2020.pdf
Public Assessment Report
COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf
Varedeklaration Pfizer
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for HCP_0
Varedeklaration Moderna
draft-fact-sheet-recipients-caregivers.pdf
LIPID NANOPARTICLE FORMULATIONS PATENT
WO2018081480A1.pdf

Eksterne referencer:

Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/
Genetically engineered 'Magneto' protein remotely controls brain and behaviour
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour

Tilbage til forsiden
#ZerOQAnonymous