Høringsdokumenter vedr. dronebekendtgørelsen

Fuld download af dokumenterne

Dronebekendtgoerelsen.pdf

Hoeringsliste.pdf

Supplerende_hoeringsbrev.pdf

Screens fra høringsdokumenterne, lovbekendtgørelsen er vedtaget,
se den fulde bekendtgørelse her

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2253

Tilbage til forsiden
#ZerOQAnonymous